Ostatniego dnia marca b.r. odbyło się długo wyczekiwane wydarzenie – po roku prac związanych z rozbudową otwarto Gminną Bibliotekę Publiczną w Zaborze.

Symboliczne przecięcie wstęgi nastąpiło o godzinie 12:00, a dokonali go dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze Kamilla Marchewska, Wójt Gminy Zabór Robert Sidoruk, dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski, zastępca dyrektora Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Gembara, Radny Gminy Zabór Czesław Słodnik oraz wykonawca budowlany Piotr Poniedziałek.

Gośćmi biblioteki w tym wyjątkowym dniu byli m.in. przedstawiciele lokalnych władz oraz mieszkańcy gminy, którzy wytrwale kibicowali postępującym pracom budowlanym. W pierwszej części uroczystości zaprezentowano film dokumentujący poszczególne etapy rozbudowy biblioteki, nie zabrakło również przemówień i podziękowań kierowanych do wszystkich zaangażowanych w ten projekt. Po części oficjalnej na gości czekał również poczęstunek i oczywiście efektowny tort.

Uroczystość otwarcia przebudowanej biblioteki w Zaborze uświetnił występ artystyczny Małgorzaty Szapował. Kameralny koncert „Szapo Recital” rozpoczął się o godzinie 17:00. Klimatyczna, otoczona książkami scena stała się idealnym tłem dla wypełniających bibliotekę dźwięków.

Inwestycja Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze polegała na zaprojektowaniu, rozbudowie oraz funkcjonalnym wyposażeniu obiektu. W jej ramach została dobudowana nowa część budynku, na którą składają się parter, antresola oraz piętro. Stara część biblioteki została z kolei wyremontowana i zaaranżowana tak, by pasowała do nowej. Architekt wnętrz Ewa Juskowiak oraz wykonawcy dołożyli starań, aby podczas prac został zachowany historyczny charakter obiektu, który jest wpisany do gminnego rejestru zabytków.

Po rozbudowie biblioteka znacznie się powiększyła – dziś dysponuje pomieszczeniami o łącznej powierzchni 330 m2. Dzięki inwestycji w obiekcie pojawiła się m.in. strefa dla seniorów, strefa przeznaczona do większych spotkań, kolorowa strefa dla dzieci oraz świetnie wyposażona antresola z literaturą światową, fantastyczną oraz literaturą dla młodzieży. Efektowna antresola została zaaranżowana szczególnie z myślą o lokalnej młodzieży – stanowi przestrzeń multimedialną ze stanowiskami komputerowymi oraz regałami z multimediami.

Dzięki przebudowie biblioteka w Zaborze zyskała przestrzeń, w której komfortowo mogą się czuć osoby z niepełnosprawnościami czy rodzice maluszków. Dzięki m.in. parkingowi na 10 miejsc, odpowiednim podjazdom oraz windzie obiekt stał się dla nich bardziej dostępny. Zostały w nim zaaranżowane również miejsca odpoczynku przeznaczone dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 311 370 zł, z czego 2 250 000 zł to kwota dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, największego i jednego z najważniejszych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a z kolei 500 000 zł to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025” i stanowi kontynuację zadania „Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zabór zyskał przestronną bibliotekę, która stanie się prawdziwym centrum życia społecznego, kulturalnego i informacyjnego gminy, mogącą zaoferować wszystkim mieszkańcom łatwy i pełny dostęp do szerokiej oferty literackiej i kulturalnej – jednym słowem: prawdziwą bibliotekę na miarę XXI wieku.

📚 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
📚 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Instytut Książki
📚 Wkład własny finansowany ze środków Gminy Zabór.
Otwarcie biblioteki
BibliotekaBibliotekaBiblioteka
Otwarcie biblioteki