Główna treść portalu

Historia

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze została założona w 1949 r.
Formalne powołanie i włączenie do sieci bibliotek publicznych nastąpiło 30 lipca 1951 r. na podstawie dekretu o bibliotekach z kwietnia 1946 r.


Biblioteka mieściła się w Zaborze przy ulicy Chłapowskiego 3 i zajmowała 35 m2. Wówczas dysponowała tylko 786 wolumenami. Pierwszym tytułem wpisanym w Księdze Inwentarzowej nr 1 jest książka „Stada na drodze”.
Do roku 1960 Biblioteką kierowała Pani Barbara Kozak. W latach 1961 – 1988 Kierownikiem Biblioteki była Pani Jadwiga Simonjetz, następnie w okresie 1989-1999 Maria Dzióbałka. W latach 2000-2015 rolę Kierownika, a później Dyrektora biblioteki pełniła Krystyna Balicka, w latach 2015-2018 – Jagoda Lipka. Od roku 2017 Dyrektorem biblioteki jest Kamilla Marchewska.


W okresie 1961-1988 w Klubach Rolnika w Milsku, Czarnej, Droszkowie i Przytoku działały 4 punkty biblioteczne i 2 w domach prywatnych w Łazie i Wielobłotach, które wraz z likwidacją Klubów zostały również zamknięte.


Książnica swoją siedzibę zmieniała dwukrotnie: z ulicy Chłapowskiego została przeniesiona na ulicę Witosa 1 i później w roku 1999 została przeniesiona na ulicę Lipową 1. Biblioteka zajmowała około 100 m2.

Od 2006 r. Biblioteka stała się samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i działa w oparciu o statut zatwierdzony przez Radę Gminy w Zaborze. Organizator placówki zabezpiecza jej podstawowy budżet. Sieć Gminnej Biblioteki Publicznej tworzą: książnica w Zaborze oraz założone w marcu 2010 r. trzy punkty biblioteczne: w Milsku, Dąbrowie i Czarnej. W 2020 r. powstał punkt biblioteczny w Droszkowie.

Od 2007 roku w bibliotece wprowadzono program komputerowego opracowania zbiorów. Proces wprowadzenia wszystkich egzemplarzy do programu zakończył się w 2021 roku. Wtedy też zaoferowano czytelnikom wypożyczanie zbiorów elektroniczne.

W ramach procesu cyfryzacji biblioteka rozpoczęła zakup audiobooków oferowanych czytelnikom.

Biblioteka od wielu lat bierze udział w następujących ogólnopolskich projektach: Narodowe Czytanie, Mała Książka – Wielki Człowiek, zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Tydzień Bibliotek, Dyskusyjne Kluby Książki

W 2021 roku rozpoczęto projekt rozbudowy biblioteki, który trwa aktualnie. Operacja jest współfinansowana z 3 źródeł:

  • ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”. 
  • ze środków Gminy Zabór