Pedagog i psycholog Jerzy Krzysica opowiedział o koncepcjach i metodach wychowania dzieci, przedstawionych w napisanych przez niego książkach. Punktem wyjścia do prezentacji było rozróżnienie pomiędzy motywacją zewnętrzną (np. strach przed karą) a motywacją wewnętrzną (podejmowanie aktywności ze względu na jej wartość). Pokazał różnicę pomiędzy wychowaniem nastawionym na doraźną zmianę zachowań a wychowaniem mającym na celu ukształtowanie postawy dziecka wobec świata. Opowiedział o typach wychowania (autorytarne, liberalne, partnerskie). Przedstawił także zalety i wady systemu wychowania opartego na systemie wyznaczania kar i nagród. Podkreślił, jak ogromny wpływ mają postawy rodziców na życie dziecka.