W dniu 16 czerwca 2021 r. odbył się ostatni cykl spotkań realizowanych w ramach projektu „W poszukiwaniu teatralnych i muzealnych skarbów”, realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zaborze oraz Stowarzyszenie „ZA BOREM”, we współpracy z Szkołą Podstawową w Zaborze. Uczestnikami byli uczniowie SP  z I, II i III klasy. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w cyklicznych warsztatach oraz w wycieczkach do Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy, Muzeum Ziemi Wschowskiej i Teatru Lubuskiego.
Spotkanie podsumowujące projekt, zorganizowane zostało z wielkim wigorem. Kamila Winkler – animatorka, prowadząca wszystkie poprzednie warsztaty, zaprosiła  uczniów do energicznej zabawy.
Korzystając z pięknej pogody, wszystkie dzieci bawiły się na świeżym powietrzu, a atrakcji nie było końca. Uczniowie spędzili czas na zabawach integrujących grupę, m. in. taniec w rytm muzyki, przeciąganie liny, konkurencje sportowe, zabawa w limbo,  a także puszczanie ogromnych baniek mydlanych.
Następnie wszyscy uczestnicy projektu zebrali się w miejscu, gdzie odbyło się pożegnalne spotkanie. Organizatorzy projektu – Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze oraz Stowarzyszenie „ZA BOREM” przekazali podziękowania oraz dyplomy Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu Szkoły Podstawowej w Zaborze, za ogromną pomoc i zaangażowanie w realizację projektu. Specjalne podziękowania przekazane zostały również dla prowadzącej warsztaty Kamili Winkler, za ogromną kreatywność oraz niespożytą energię, którą wnosiła na każdy z warsztatów. Na koniec nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy zawsze z wielkim entuzjazmem brali udział w cyklicznych spotkaniach warsztatowych, wyjazdach do muzeów oraz teatru – wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zostali zaproszeni do przygotowanego poczęstunku.

Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji PZU/Partner Fundacja PZU w ramach konkursu dotacyjnego „Fundacja PZU z Kulturą” oraz ze środków Urzędu Gminy Zabór.

 

Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt