Stowarzyszenie „Za Borem” wraz z Gminną Biblioteką Publiczną, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Zaborze od października 2020 r. realizuje projekt „W poszukiwaniu teatralnych i muzealnych skarbów” – który został sfinansowany ze środków Fundacji PZU/Partner Fundacja PZU w ramach konkursu dotacyjnego „Fundacja PZU z Kulturą”.
Celem naszych działań jest uzyskanie przez uczestników dostępu do kultury wyższej, rozwijanie zainteresowania kulturą wśród dzieci, jak również uzyskanie wiedzy na temat teatru oraz historii w zakresie objętym warsztatami i wydarzeniami projektu. Projekt obejmuje przedstawienie dziedzictwa kulturowego wg zasady poznawanie przez działanie, by dzieci odkryły atrakcyjność świata kultury. Dzieci wezmą udział w wycieczkach do muzeów i teatru, podczas których będą uczestniczyć w kreatywnych warsztatach dotyczących obejrzanego spektaklu/wystawy. Zostaną zaangażowane również w cykl warsztatów literacko – teatralnych, rozbudzających zainteresowanie kulturą, poprzez angażujące zmysły, intelekt, emocje i ciało zajęcia, łączące edukację z zabawą.

W marcu 2021 r. odbyła się kolejna odsłona cyklu warsztatów w ramach projektu. Uczestnikami były dzieci z I, II i III klasy SP.
Warsztaty przeprowadziła animatorka Kamila Winkler, instruktorka teatralna w Zielonogórskim Ośrodku Kultury.
Zajęcia rozpoczęła pogadanka o teatrze, czym jest, co jest ważne w sztuce teatralnej a także czym jest metafora, jakie jest znaczenie symboli.
Następnie animatorka przeczytała bajkę Dyzio marzyciel Juliana Tuwima, na podstawie której dzieci, uruchomiając swoją wyobraźnię, wykonały plakat – odzwierciedlający własne marzenia. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w rozmowie, na temat marzeń – czym one są, po co i czy warto marzyć.

Przeprowadzone zostały również zabawy ruchowe, mające na celu rozwijać ekspresję ruchową i werbalną. Zabawy teatralne w grupie dobrze wpłynęły na dzieci, które są nieśmiałe, jak i te, które potrzebują uwolnić nagromadzoną w sobie energię.
Widoczne było, że zajęcia sprawiają dzieciom wielką frajdę i budzą w nich kreatywność.

 

Projekt Projekt Projekt Projekt