W dniu 7 lipca 2020 roku, został uruchomiony punkt biblioteczny w świetlicy w Droszkowie.

Czytelników punktu obowiązuje regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze,
a w szczególności   § 6. Postanowienia dotyczące wypożyczania w punkcie bibliotecznym w Droszkowie.
http://www.biblioteka.gminazabor.pl/regulamin