28 września o godz. 18.00, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaborze odbyło się spotkanie z Małgorzatą i Rolandem Hellmann.

Nasi goście podzielili się swoimi wspomnieniami z czasów stanu wojennego. Wyświetlony zostaniał również film, emitowany w TVP Polonia „Dziękujemy za solidarność” – opowieść o działalności humanitarnej Małgorzaty i Rolanda Hellmann na terenie Ziemi Lubuskiej.

Spotkanie zostało wzbogacone wystawą fotografii autorstwa Rolanda Hellmanna – Niesamowite Miejsca Ziemi Lubuskiej.

 

Małgorzata Hellmann (tłumacz, wydawca) –Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra- w latach 1981 – 1985, w czasie Stanu Wojennego i po, do przyjazdu na stałe do Polski w roku 2010, organizowała z Niemiec Zachodnich / Verden razem z mężem Rolandem, prywatną pomoc materialna i finansową dla instytucji i placówek na terenie Ziemi Lubuskiej.

Była to pomoc w postaci niezbędnych lekarstw, materiałów opatrunkowych, środków i urządzeń medycznych. Do Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze oraz podległych jemu jednostek przyszły dary w wysokości 2,5 miliona marek zachodnich.

Małgorzata Hellmann jest założycielem organizacji, Towarzystwa Niemiecko-polskiego w Verden/Niemcy, które dalej wspomagało placówki wojewódzkie, organizowało wymianę, kulturalną, sportową itd. Głównym zadaniem stowarzyszenia było nawiązanie kontaktów i utrzymanie przyjacielskich stosunków między narodami.

Małgorzata Hellmann za swoją działalność otrzymała następujące odznaczenia państwowe:

  • Medal za Zasługi dla Miasta Zielonej Góry w 1989 roku
  • Oznakę Honorową „ Za Zasługi w rozwoju Województwa Zielonogórskiego“ w 1995 a w 2016 roku „ Za zasługi w rozwoju Województwa Lubuskiego”
  • “Złoty Krzyż Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej” w 2010 roku przyznawane obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami
  • Honorowe Obywatelstwo Miasta Zielona Góra w 2017 roku.

Roland Hellmann ( autor,wydawca) –Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra- w latach 1981 – 1985, w czasie Stanu Wojennego i po, do przyjazdu na stałe do Polski w roku 2010, organizował z Niemiec Zachodnich / Verden razem z żoną Małgorzatą, prywatną pomoc materialną i finansową dla instytucji i placówek na terenie Ziemi Lubuskiej.

Była to pomoc w postaci niezbędnych lekarstw, materiałów opatrunkowych, środków i urządzeń medycznych. Do Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze oraz podległych jemu jednostek, jak podaje publikacja wydana z okazji 70 lecia  placówki przyszły dary w wysokości 2,5 miliona marek zachodnich.

Roland Hellmann za swoją działalność otrzymał następujące odznaczenia państwowe:

  • Medal za Zasługi dla Miasta Zielonej Góry w 1989 roku
  • Oznakę Honorową „ Za Zasługi w rozwoju Województwa Zielonogórskiego“ w 1995 a w 2016 roku „ Za zasługi w rozwoju Województwa Lubuskiego”
  • “Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w 1999 roku
  • Honorowe Obywatelstwo Miasta Zielona Góra w 2017 roku.

Hellmann Spotkanie