Nasza biblioteka zakończyła projekt „Liga eSzkoła”, zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Cyfryzacji, a finansowany w ramach umowy podpisanej przez Fundację eSzkoła z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach tego projektu od października 2021 r. do końca marca br. w każdą środę prowadziliśmy zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży. Jednym z głównych celów projektów Liga eSzkoła było rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie zajęć w ramach certyfikowanego szkolenia e-Citizen ECDL oraz zajęć przygotowujących dzieci i młodzież do warsztatów robotyki z LEGO Spike Prime.

W trakcie realizacji projektu korzystaliśmy ze sprzętu, w który zostało wyposażone laboratorium robotyki, m.in. dwa zestawy robotów programowalnych LEGO Spike Prime, mata konkursowa FIRST LEGO League Challenge oraz dwa laptopy i dwa tablety.

Do najważniejszych rezultatów zrealizowanego projektu należą:

– wzrost kompetencji pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK)  w obszarze nowych technologii,

– wzrost kompetencji dzieci i młodzieży w obszarze multimediów i nowoczesnych form komunikacji,

– rozwój nowych form pracy GSIK z dziećmi i młodzieżą wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne,

– doposażenie GSIK w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
Dyplom zakończenia projektuUczestnicy projektuUczestnicy projektuUczestnicy projektuUczestnicy projektuProjektUczestnicy projektuUczestnicy projektuUczestnicy projektuUczestnicy projektuProjektProjektUczestnicy projektu
Logo Liga eSzkołaLogo Liga eSzkoła