Szanowni Państwo
Biblioteka otrzymała dofinansowanie projektu Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze, w ramach operacji typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nowa biblioteka z funkcją mediateki – poprzez modernizację swojej przestrzeni –  ma wydajniej służyć całej społeczności, stając się centrum dostępu do wiedzy i kultury na miarę XXI wieku. Modernizacja i rozbudowa biblioteki ma się odbyć w ramach dotychczasowej lokalizacji, według standardów rekomendowanych przez operatorów programu Infrastruktura Bibliotek oraz zbieżnie z założeniami zaprezentowanymi w publikacji  Nowe przestrzenie i nowe technologie. Dlaczego warto modernizować biblioteki?, wydanej nakładem wydawnictwa naukowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych na temat istniejącego już programu funkcjonalno-użytkowego nowej mediateki. Uwagi do ww. programu można składać w terminie do 31 marca 2021 r. – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biblioteka@gminazabor.pl.

Fragment programu funkcjonalno-użytkowego dostępny jest do wglądu poniżej oraz w wersji rozszerzonej – w bibliotece.
Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne