16 stycznia odbyła się projekcja filmu „Kresy”. Film ten jest pięknym dopełnieniem cyklu kresowych artykułów, które od lat ukazują się na łamach „Gazety Lubuskie”. Film jest przeniesieniem na ekran cyklu artykułów opartych na wspomnieniach Lubuszan pochodzących z Kresów. Zarówno film, jak i drukowane wspomnienia są pełne nie tylko unikalnych faktów z życia codziennego Polaków dotkniętych przesiedleniem, ale i emocji.  „KRESY” to film, który upamiętnia tragedię ludzi oddzielonych od korzeni, upokorzonych i zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Ten film jest hołdem dla nich i ich bliskich, którzy stracili życie w tym strasznym czasie i na zawsze pozostali na Kresach Wschodnich. Autorami scenariusza są Dariusz Chajewski i Witold Głowacki, reżyserem Rafał Bryll.

Film zrobił ogromne wrażenie na widzach. Uczestnicy podkreślali to, że znają opisywane wydarzenia z opowieści rodziców lub dziadków i dlatego tym cenniejsze wydaje im się oprawienie tych wspomnień w formułę filmu. Ten dokument historyczny pełen emocjonalnego ładunku, jak i podstawowych informacji na temat historii Kresów i przesiedleń – polecamy do obejrzenia szczególnie młodym widzom. Książka ze wspomnieniami Kresowiaków i z filmem jest dostępna do wypożyczenia w bibliotece.