W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 10 września w bibliotece miała miejsce prezentacja na temat odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Wzięli w niej udział uczniowie klas 5 SP w Zaborze. Prezentację przedstawił pan Krzysztof Mazur z Instytutu Pamięci Narodowej. Uczniowie poznali różnorodność czynników, które stworzyły szansę na odzyskanie niepodległości. Uczestnicy otrzymali także informacje o różnych osobach, które przyczyniły się do uzyskania wolności. Po prezentacji uczniowie podczas zajęć plastycznych mieli okazję stworzyć prace tematycznie nawiązujące do przedstawionych treści. Ich prace wzięły udział w wystawie na temat stulecia niepodległości.