W czerwcu, również we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Między Odrą a Bobrem” oraz Sołectwem Zabór I Proczki odbyły się niezwykłe warsztaty inspirowane książką „Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach” (współautorzy: Michał Stachowiak, Witold Przewoźny, Wydawnictwo ALBUS). Wraz z autorką, Moniką Michaluk, wspólnie odkrywaliśmy tajemnice natury, poznaliśmy źródła tradycji i tajemnice naszych przodków. Podczas pierwszego warsztatu dzieci wraz z seniorami odkrywały zjawiska związane z naturą, jej zmiennością i rodzinnym świętowaniem. Uczestnicy wykonali swój własny magiczny zegar obrzędowy – kalendarz, który będzie prawdziwą inspiracją na cały rok i który będzie można uzupełniać o wiedzę zdobytą podczas warsztatu. Dzięki temu narzędziu można zrozumieć fenomen cyklu naturalnego i role, jakie z niego wynikają dla ludzi. Dzieci miały okazję również poznać sposób życia ludzi w dawniejszych czasach.

 

Drugi warsztat nawiązywał do Nocy Kupały – Święta ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości. Dzieci poznały symbolikę Nocy Kupały. Wiążące się z Nocą Kupały zwyczaje i obrzędy słowiańskie miały zapewnić świętującym zdrowie i urodzaj. Rozpalano ogniska, w których palono zioła. W trakcie radosnych zabaw odbywały się różnego rodzaju wróżby i tańce. Dziewczęta puszczały w nurty rzek wianki z zapalonymi świecami. Jeśli wianek został wyłowiony przez kawalera, oznaczało to jej szybkie zamążpójście. Jeśli płynął, dziewczyna nieprędko miała wyjść za mąż. Jeśli zaś płonął, utonął lub zaplątał się w sitowiu, wróżyło to staropanieństwo. Te i inne zwyczaje i symbolikę związaną z Nocą Kupały uczestnicy mieli okazję poznać podczas warsztatów.  Uwieńczeniem warsztatów było własnoręczne tworzenie wianków z zebranych kwiatów.

 

Etnogadki - warsztaty Etnogadki - warsztaty Etnogadki - warsztaty Etnogadki - warsztaty Etnogadki - warsztaty Etnogadki - warsztaty Etnogadki - warsztaty Etnogadki - warsztaty Etnogadki - warsztaty Etnogadki - warsztaty Etnogadki - warsztaty Etnogadki - warsztaty Etnogadki - warsztaty Etnogadki - warsztaty Etnogadki - warsztaty