Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze również zachęca do akcji wspólnego sprzątania w Zaborze.

Zapraszamy 28 maja, godz. 13.00 – zbiórka przy Muszli koncertowej w Zaborze!

Realizacja zadania pt.. „W zgodzie z naturą”  w ramach Grantu pn. „Wsparcie dla lokalnych inicjatyw społecznych na terenie działania LGD Między Odrą a Bobrem”, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

plakat sprzątanie Zaboru