Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze realizuje projekt „Przebudowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze”. Projekt ten został dofinansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”. Planowane zadanie będzie istotnym uzupełnieniem oraz kontynuacją zadania „Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze”, które biblioteka rozpoczęła wcześniej.

W ramach zadania zostanie dobudowana nowa część – budynku – parter, antresola oraz piętro. Stara część biblioteki zostanie wyremontowana i zaaranżowana tak, by stanowiła jedną całość z nową częścią biblioteki. Nastąpi wymiana starego systemu ogrzewania biblioteki na nowe bardziej ekologiczne oraz zostanie wybudowana winda. Biblioteka zyska nowe rozwiązania architektoniczne służące większej dostępności dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie zostanie zachowany historyczny charakter obiektu, który jest wpisany do gminnego rejestru zabytków. Projekt aranżacji
będzie inspirowany dziedzictwem lokalnym gminy Zabór, m.in. historią pałacu w Zaborze oraz winiarskim charakterem regionu. Teren wokół biblioteki zostanie zagospodarowany na parking z miejscem parkingowym dla niepełnosprawnych.

Dzięki rozbudowie biblioteka zyska przestrzenność, charakter multimedialny, innowacyjną estetykę oraz nowe funkcjonalności – m.in. wydzielone strefy dla dzieci, dla seniorów, multimedialną, warsztatownię, salę kameralnych spotkań. Poprzez zastosowanie opisanych rozwiązań, biblioteka uzyska wiele dodatkowych funkcji przestrzeni. Dzięki temu zostaną stworzone warunki do organizacji imprez i warsztatów. Celem projektu jest także uzyskanie większej powierzchni na zbiory biblioteczne, profesjonalnego miejsca do obsługi użytkowników, przeznaczonego także do pracy bibliotecznej.

W ramach zadania biblioteka otrzymała 2.250.000 zł. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021-2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% – budżet państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli
bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych, a realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1., służy:

– dostosowaniu bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej;

– stworzeniu warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu ich kompetencji czytelniczych;

– zwiększeniu poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

Dotacja na rozwój i modernizację biblioteki to inwestycja w kapitał ludzki, który zwróci się w postaci kreatywnych, wykształconych i zaangażowanych obywateli.