„Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze informuje, że w okresie od 29.01.2021 r. do 31.12.2022 r. realizowała operację „Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze”.

Cel operacji:
Stworzenie mieszkańcom gminy Zabór wysokiej jakości warunków do realizacji inicjatyw społecznych oraz do korzystania z różnorodnej oferty kulturalnej, użytkowania zbiorów bibliotecznych, w tym multimedialnych – w nowo utworzonej mediatece – poprzez przebudowę i rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze.

Operacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Logo rozbudowa 2023

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze zrealizowała projekt „Przebudowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze”. Projekt ten został sfinansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”. Planowane zadanie był istotnym uzupełnieniem oraz kontynuacją zadania „Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze”, które biblioteka rozpoczęła wcześniej.

W ramach zadania została dobudowana nowa część – budynku – parter, antresola oraz piętro. Stara część biblioteki została wyremontowana i zaaranżowana tak, by stanowiła jedną całość z nową częścią biblioteki. Nastąpiła wymiana starego systemu ogrzewania biblioteki na nowe bardziej ekologiczne oraz została wybudowana winda. Biblioteka zyskała nowe rozwiązania architektoniczne służące większej dostępności dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie został zachowany historyczny charakter obiektu, który jest wpisany do gminnego rejestru zabytków. Projekt aranżacji
był inspirowany dziedzictwem lokalnym gminy Zabór, m.in. historią pałacu w Zaborze oraz winiarskim charakterem regionu. Teren wokół biblioteki został zagospodarowany na parking z miejscem parkingowym dla niepełnosprawnych.

Dzięki rozbudowie biblioteka zyskała przestrzenność, charakter multimedialny, innowacyjną estetykę oraz nowe funkcjonalności – m.in. wydzielone strefy dla dzieci, dla seniorów, multimedialną, warsztatownię, salę kameralnych spotkań. Poprzez zastosowanie opisanych rozwiązań, biblioteka uzyskała wiele dodatkowych funkcji przestrzeni. Dzięki temu zostały stworzone warunki do organizacji imprez i warsztatów. Celem projektu było także uzyskanie większej powierzchni na zbiory biblioteczne, profesjonalnego miejsca do obsługi użytkowników, przeznaczonego także do pracy bibliotecznej.

W ramach zadania biblioteka otrzymała 2.250.000 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021-2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% – budżet państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli
bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych, a realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1., służy:

– dostosowaniu bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej;

– stworzeniu warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu ich kompetencji czytelniczych;

– zwiększeniu poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

Dotacja na rozwój i modernizację biblioteki to inwestycja w kapitał ludzki, który zwróci się w postaci kreatywnych, wykształconych i zaangażowanych obywateli.