Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze zaprasza dzieci (6-11 lat) na cykl zajęć biblioterapeutycznych.

Najbliższe spotkanie już 30 maja 2023 r. godz. 17.00.!

Grupa biblioterapeutyczna z założenia ma być grupą małą (8-10 osób) z uwagi na lepszy kontakt uczestników z osobą prowadzącą. Dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt w celu zapisania małego czytelnika na powyższe zajęcia. Spotkania będą odbywać się w bibliotece o godzinie 17.00 i trwać ok. 60 min. Przeprowadzić je będzie osoba z wykształceniem pedagogicznym, która ponadto ukończyła kurs biblioterapii.


Zajęcia są bezpłatne!

PS. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

📚 email: biblioteka@gminazabor.pl

📚 tel.: 68 327 40 81

📚 messenger: Zabór biblioteka

BIBLIOTERAPIA zakłada wykorzystanie książek i czasopism dla regulacji systemu nerwowego i psychiki człowieka. Za jej twórcę uważa się Nikołaja Rubakina, rosyjskiego bibliotekarza i bibliografa, który prowadził badania poświęcone leczniczemu zastosowaniu literatury. Biblioterapia opiera się na interakcji, jaka zachodzi pomiędzy uczestnikiem zajęć a dziełem, naturalnie pod kierunkiem wykwalifikowanego biblioterapeuty. Wykorzystuje się zwłaszcza literaturę, która prezentuje nie tylko problemy, ale i schematy rozwiązań, a także umożliwiają wgląd w samego siebie. Terapia polega na ukierunkowanym czytaniu odpowiednio wybranych pod kątem potrzeb uczestników zajęć książek i późniejszym omówieniu danego fragmentu. Przepracowywanie zagadnienia, które jest tematem spotkania koncentruje się na omawianiu postaw bohaterów, rozważane są również alternatywne zakończenia historii. Możliwe jest ilustrowanie tekstu bądź odgrywanie scen inspirowanych utworem (na przykład wcielanie się w rolę głównego bohatera i odgrywanie jej). Odmianą biblioterapii dla dzieci jest bajkoterapia, czyli terapia przez opowieści, zwane również bajkami-pomagajkami.

Celem zajęć biblioterapeutycznych jest wspieranie w rozwiązywaniu problemów u dzieci wynikających z życia codziennego, zarówno w szkole jaki i środowisku domowym, poprzez aktywne czytanie. W naszej bibliotece pragniemy rozpocząć zajęcia biblioterapeutyczne z najmłodszymi czytelnikami, które będą oparte na czytaniu z uwzględnieniem dodatkowych form pracy m.in.:
• wymyślanie innego zakończenia utworu,
• wykonywanie ilustracji do czytanego utworu obrazującej jego nastrój i wiele innych.

Część właściwa zajęć będzie polegała na czytaniu wybranego tekstu, a także na uczestnictwu w wybranych zabawach terapeutycznych, które wiążą się z przeczytanym fragmentem.

W zajęciach będzie wykorzystywany również Teatr Kamishibai – teatr obrazkowy. Teatrzyk kamishibai stanowi oprawę dla ilustracji i skupia na niej uwagę publiczności. W ten sposób opowieść zdecydowanie wyodrębnia się z otaczającej rzeczywistości. Kamishibai to narzędzie kreatywnego działania, aktywizująca metoda pracy z dziećmi.

Zapraszamy!

 

Biblioterapia