Co planujemy dla naszych Czytelników w najbliższym czasie?

 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze informuje, że w okresie od 29.01.2021 r. do 27.06.2022 r. realizuje operację „Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze”. Celem operacji jest stworzenie mieszkańcom gminy Zabór wysokiej jakości warunków do realizacji inicjatyw społecznych oraz do korzystania z różnorodnej oferty kulturalnej, użytkowania zbiorów bibliotecznych, w tym multimedialnych – w nowoutworzonej mediatece – poprzez przebudowę i rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach programu biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 500.000 zł.

logo

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze informuje, że realizuje operację „Przebudowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze”, która jest kontynuacją powyższego projektu. Projekt ten został dofinansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”. W ramach zadania biblioteka otrzymała 2.250.000 zł ze środków budżetu państwa.

logotyp

W ramach obu zadań zostanie dobudowana nowa część – budynku – parter, antresola oraz piętro. Stara część biblioteki zostanie wyremontowana i zaaranżowana tak, by stanowiła jedną całość z nową częścią biblioteki. Nastąpi wymiana starego systemu ogrzewania biblioteki na nowe bardziej ekologiczne oraz zostanie wybudowana winda. Biblioteka zyska nowe rozwiązania architektoniczne służące większej dostępności dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie zostanie zachowany historyczny charakter obiektu, który jest wpisany do gminnego rejestru zabytków. Projekt aranżacji będzie inspirowany dziedzictwem lokalnym gminy Zabór, m.in. historią pałacu w Zaborze oraz winiarskim charakterem regionu. Teren wokół biblioteki zostanie zagospodarowany na parking z miejscem parkingowym dla niepełnosprawnych.

Dzięki rozbudowie biblioteka zyska przestrzenność, charakter multimedialny, innowacyjną estetykę oraz nowe funkcjonalności – m.in. wydzielone strefy dla dzieci, dla seniorów, multimedialną, warsztatownię, salę kameralnych spotkań. Poprzez zastosowanie opisanych rozwiązań, biblioteka uzyska wiele dodatkowych funkcji przestrzeni. Dzięki temu zostaną stworzone warunki do organizacji imprez i warsztatów. Celem projektu jest także uzyskanie większej powierzchni na zbiory biblioteczne, profesjonalnego miejsca do obsługi użytkowników, przeznaczonego także do pracy bibliotecznej.

3. W czerwcu 2021 r. zakończyliśmy proces informatyzacji zbiorów – wszystkie dostępne woluminy oraz audiobooki są wprowadzone do systemu bibliotecznego PROLIB. Oznacza to, że czytelnicy mają możliwość wyszukiwania zbiorów logując się do konta INTEGRO, a jest w czym wybierać – stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 16 715 woluminów oraz 231 egzemplarzy zbiorów multimedialnych. Obecnie na każdą książkę naklejamy nalepki z kodami, ułatwiającymi skanowanie każdej pozycji . Następnie czeka nas skontrum zbiorów bibliotecznych.  

4. Wraz z końcem 2021 roku biblioteka wzbogaciła się o 520 nowych woluminów, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w kwocie 10 769 zł na zakup nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury. W tym roku biblioteka otrzymała tę samą sumę na kontynuację projektu zakupu nowości wydawniczych.

 

 

logotyp Biblioteki Narodowej Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa