Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze została założona w 1949 r.
Formalne powołanie i włączenie do sieci bibliotek publicznych nastąpiło 30 lipca 1951 r. na podstawie dekretu o bibliotekach z kwietnia 1946 r.
Biblioteka mieściła się w Zaborze przy ulicy Chłapowskiego 3 i zajmowała 35 m2. Wówczas dysponowała tylko 786 wolumenami. Pierwszym tytułem wpisanym w Księdze Inwentarzowej nr 1 jest książka "Stada na drodze".
Do roku 1960 Biblioteką kierowała Pani Barbara Kozak.

W latach 1961 - 1988 Kierownikiem Biblioteki była Pani Jadwiga Simonjetz.
W tym okresie w Klubach Rolnika w Milsku, Czarnej, Droszkowie i Przytoku działały 4 punkty biblioteczne i 2 w domach prywatnych w Łazie i Wielobłotach, które wraz z likwidacją Klubów zostały również zamknięte.
Książnica swoją siedzibę zmieniała dwukrotnie: z ulicy Chłapowskiego została przeniesiona na ulicę Witosa 1 i później w roku 1999 została przeniesiona na ulicę Lipową 1.

Obecnie biblioteka zajmuje około 100 m2.
W 2008 r. przeprowadzono gruntowny remont placówki. Nowoczesne i funkcjonalne umeblowanie biblioteki, wystrój wnętrz zapewniają czytelnikom komfortowe warunki do pracy i przyjemnego spędzania wolnego czasu. Użytkownicy mają do dyspozycji:
czytelnię, wypożyczalnię, kącik dziecięcy i czytelnię internetową z trzema stanowiskami komputerowymi.

Od 2006r. Biblioteka stała się samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i działa w oparciu o statut zatwierdzony przez Radę Gminy w Zaborze. Organizator placówki zabezpiecza jej podstawowy budżet. Sieć Gminnej Biblioteki Publicznej tworzą: książnica w Zaborze oraz założone w marcu 2010 r. trzy punkty biblioteczne: w Milsku, Dąbrowie i Czarnej.
Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze.
Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży, literaturę popularnonaukową, multimedia, wydawnictwa regionalne oraz dokumenty życia społecznego gminy.