„Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze informuje, że w okresie od 29.01.2021 r. do 31.12.2022 r. realizuje operację „Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze”.

Cel operacji:
Stworzenie mieszkańcom gminy Zabór wysokiej jakości warunków do realizacji inicjatyw społecznych oraz do korzystania z różnorodnej oferty kulturalnej, użytkowania zbiorów bibliotecznych, w tym multimedialnych – w nowoutworzonej mediatece – poprzez przebudowę i rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.