News

W nowym roku szkolnym biblioteka przygotowala aż 4 projekty dla dzieci:
- Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 3-9 lat do zgłaszania dzieci na zajęcia z biblioterapii, których celem jest  rozwijanie różnorodnych umiejętności dzieci (m.in. nazywania i radzenia sobie z emocjami, rozwijanie kompetencji społecznych), redukowanie negatywne emocji, podnoszenie samooceny. Zajęcia będą się odbywały w 2 grupach wiekowych: przedszkolna i wczesnoszkolna. W ramach cyklu tych zajęć (jesli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych rodziców) odbędzie się spotkanie z psychologiem, który m.in. pokaże, w jaki sposób zmobilizować nadpobudliwe dziecko do słuchania, jak rozmawiać z dzieckiem o przeczytanej książce, itp.'; spotkanie z aktorem, którry pokaże, jak czytać dziecku, by podnieść jego uwagę i zrozumienie treści.
- Już niedługo we wrześniu startuje projekt "Mała książka - wielki człowiek" w ponad 5200 bibliotekach w Polsce
Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.
Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za darmo!
Od września 2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce będzie czekać na nich wyjątkowy prezent - Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.W wyprawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice - przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
- Biblioteka weźmie udział w projekcie przedszkolnym Mały Miś w świecie wielkiej literatury - cotygodniowe głośnie czytanie dzieciom w przedszkolu w Zaborze to kolejny wkład w rozwój dzieci. Szczegóły projektu wkrótce.
- Kontyuujemy projekt Etnogadki - warsztaty dla dzieci przypominające stare tradycje. Szczegóły wkrótce.


 Powrót do strony głównej