News

Wymagania niezbędne:

 • Spełnianie warunków określonych przez Urząd Pracy w odniesieniu do odbycia stażu
 • Umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną
 • Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Rzetelność

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Umiejętność pozyskiwania dodatkowych funduszy dla biblioteki
 • Kreatywność w promocji biblioteki szczególnie wśród młodego pokolenia
 • Swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji oraz poznawania rynku wydawniczego
Zakres obowiązków:
 • Opracowanie książek w systemie bibliotecznym PROLiB
 • Obsługa czytelników
 • Prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej i informacyjnej
 • Współpraca ze szkołami i innymi organizacjami
 • Ubytkowanie książek
 • Prace przy archiwizacji dokumentów
 • Promocja biblioteki
Oferty proszę przysyłać na adres: biblioteka@gminazabor.plPowrót do strony głównej